Byggnadsinspektion

Mitt hotell i Malmö är ombyggt och det behövdes en entreprenadbesiktning när det var klart. Det är viktigt efter ett så stort projekt eftersom jag får reda på om byggnadsinspektörerna är nöjda och helst inte hittar några fel.

Jag har haft det här hotellet i några år nu och det har blivit slitet, och det var därför hela hotellet byggdes om och i går fick den en övergripande byggnadsinspektion. Byggnadsinspektören kom in med sin checklista för byggnadsinspektion och kontrollerade alla punkter som behövde kontrolleras innan han gav mig en byggnadsrapport där det sedan står att allt är okej med byggnaden.

Efter att ha gett honom en kopp kaffe började vi vår promenad genom hotellet. Han gjorde några anteckningar om ändringar i brandskyddsbestämmelserna och sa att jag behövde en ny branddörr av en viss storlek. Efter att ha gått runt i hela byggnaden satte vi oss vid hans bord så att han kunde räkna ut hur många fönster det fanns, vilka mått de hade och vilken typ av fönster det var. Han fyllde sedan i byggnadsinspektionsrapporten med all denna information så att allt är dokumenterat och, viktigast av allt, jag har en byggnadsinspektionsrapport som säger att min byggnad är säker för gästerna att bo i. En kopia skickades till försäkringsbolaget som täckte mig för en byggnadsförsäkring i några år.

Vad är en byggnadsinspektion?

En byggnadsinspektör besöker din byggnad för att se till att den är säker innan du öppnar den som hotell, kontorsbyggnad, skola, köpcentrum osv. Under byggnationen

Nu är det dags för mig att öppna upp hotellet igen så att jag äntligen kan börja tjäna pengar på det igen! Sedan ska jag även anställa ett par personal för det har blivit fullbokat på hotellet ända fram tills i februari redan.